การประชุมวิชาการด้านการบินระดับชาติ ครั้งที่ 1

The First Aviation National Symposium

วัตถุประสงค์

เครือข่ายวิชาการ

เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายวิชาการ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้วิชาการด้านการบิน

โอกาสในการนำเสนอผลงาน

เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษา นักวิชาการ นำเสนอผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ และเป็นแหล่งนำเสนอผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมระดับชาติด้านการบิน

แผนแม่บท ประเทศไทย ๔.๐

เพื่อนำเสนอนวัตกรรมด้านการบินสอดคล้องโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลไทย "ประเทศไทย ๔.๐"

เวทีทางการศึกษาเฉพาะทาง

เพื่อสร้างเวทีทางการศึกษาเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องทางด้านการบินเพื่อก้าวสู่การพัฒนาตลาดอุตสาหกรรมการบินระหว่างประเทศ

แหล่งข้อมูลส่วนกลาง

เพื่อเป็นสื่อกลางในการนำส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบินสู่ภาคประชาชน

ปฏิทินโครงการ

1 ธันวาคม 2560

เริ่มรับบทความทางวิชาการ

1 เมษายน 2561

วันสุดท้ายของการส่งบทความทางวิชาการ

30 เมษายน 2561

วันสุดท้ายของการแจ้งผลการพิจารณาบทความทางวิชาการ

1 มีนาคม 2561 - 10 พฤษภาคม 2561

ลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียน

11 มิถุนายน 2561

1st Aviation Nation Symposium (Thailand) @ Novotel Bangkok Suvarnabhumi Airport Hotel

นับถอยหลังสู่การประชุม

  • Days

  • Hours

  • Minutes

  • Seconds

อัตราค่าลงทะเบียน

อัตราค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงาน มีดังต่อไปนี้
1. ผู้นำเสนอผลงานวิจัยบนเวที อัตราคนละ 2,500 บาท
2. ผู้นำเสนอผลงานแบบ Poster อัตราคนละ 1,500 บาท
3. บุคคลทั่วไป อัตราคนละ 750 บาท
------------------------------
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการส่งบทความและเทมเพลต [คลิก]
------------------------------
การชำระเงิน
โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขา องค์การตลาดเพื่อการเกษตร (จตุจักร)
ชื่อบัญชี สถาบันการบินพลเรือน บัญชีเลขที่ 035-1-29083-4

เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมทั้งแจ้งรายละเอียด ชื่อ-นามสกุล หรือหน่วยงาน ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ที่ประสงค์จะให้ออกใบเสร็จรับเงิน มาที่โทรสารหมายเลข 02-272-6107 หรือ E-Mail: submit@csr-symposium.com

ติดต่อสอบถาม

ผู้ประสานงานโครงการ

ดร. วราภรณ์ เต็มแก้ว

ผู้อำนวยการกองวิชาบริหารการบิน สถาบันการบินพลเรือน

Tel. +66 (0) 97 978 5588

E-Mail : submit@csr-symposium.com

URL : https://www.csr-symposium.com

หรือใช้แบบฟอร์มด้านล่างนี้เพื่อส่งข้อความถึงผู้ประสานงานโดยตรง

Please fill in all of the required fields

สนับสนุนโดย